Etnograafiline aines

Etnograafiline aines on abiks esiajalooliste veesõidukite ehitusvõtete ja kasutamise interpreteerimisel. Arheoloogilise materjali tõlgendamisel on etnograafilisi paralleele palju kasutatud. Vastuseid saadakse just spetsiifilistes ehitustehnilistes ja veesõiduki kasutamist puudutavates küsimustes.

Allveearheoloogiliste uuringute käigus Koorküla Valgjärves Valgamaal tõsteti aastatel 1990 ja 1991 välja kahe ühepuupaadi jäänused. Paat nr 1 mõõtmetega 300 x 55 x 28 sentimeetrit leiti järve edelapoolsest osast ja dateeriti umbes aastasse 1600. Paat nr 2 ligikaudsete mõõtmetega 460 x 30 x 20 sentimeetrit leiti samuti järve edelapoolsest osast üsna esimese paadi lähedalt. Kuna teine paat osutus väga kitsaks, siis käsitleti seda ka kui loomade joogiküna. Samas etnograafiliste materjalide põhjal saab välja tuua mitmeid erinevaid võimalusi selliste paatide kasutamisest. Näiteks Setomaal on laialt levinud paarisruhede kasutamine, millede läbimõõt võis olla ka alla 20 sentimeetri.

 

See Setomaalt pärit ligikaudu 250 sentimeetri pikkune paarisruhe on valmistatud 1928. aastal ja osteti hiljem Eesti rahva Muuseumi kogude täiendamiseks (ERM 423: 13). Foto: Maili Roio. 

20. sajandi alguses välja tulnud arheoloogilisi veesõidukite leide Eestis uurisid ja dokumenteerisid algses asukohas sageli just etnograafid, kelle peamiseks uurimismeetodiks oligi sellistel puhkudel paralleelide otsimine kaasaegsest etnograafilisest ainesest. Vaatamata sellele, et etnograafid on dokumenteerinud erinevate ühepuupaatide kasutamist kaasajal ei tähenda see automaatselt, et sarnaseid paate on Eesti aladel kasutatud juba näiteks kiviajal. Ühepuupaate on peetud üheks varasemaks kasutusel olnud paaditüübiks. Samas kõige vanem arheoloogiliselt uuritud ühepuupaat Eestis on pärit 15. sajandist ja leiti see Kiruvere järvest 2007. aastal. Seni, kui Eesti alalt puuduvad varasematest perioodidest  ühepuupaatide arheoloogilised leiud, saame nende kasutamist siinkandis juba kiviajal pidada küll üsna tõenäoliseks ent siiski mitte veel vettpidavaks.

Eesti seni vanim ühepuupaadi leid Kiruvere järves. Foto: Maili Roio.

back forward