Veesõidukite tüpoloogia
Maili Roio


TÜ ajaloo ja arheoloogiainstituut
2013

 

Õpiobjekti "Veesõidukite tüpoloogia" üldeesmärgiks on anda ülevaade veesõidukite uurimisallikatest ja liigitusest tüüpide järgi.

Õpiväljundid: Õpiobjekti omandanud üliõpilane oskab välja tuua veesõidukite erinevaid liigitamise võimalusi, tunneb allikaid ja oskab neid vajadusel kasutada veesõidukite liigitamisel tüüpide järgi. Õpiväljundite omandamiseks tuleb lugeda läbi õppematerjalid, teostada ülesanne ja enesetest.

Õpiobjekti sihtrühmaks on ajaloo ja arheoloogiainstituudi bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Õpiobjekti mahuks on 0,2 EAP-d ja selle läbimiseks kulub umbes 5 akadeemilist tundi.

Kasutamistingimused: http://www.ut.ee/haridustehnoloogia/litsents.htm

forward