Väike test viitehaldustarkvara kohta

Palun vasta mõnele küsimusele ja kinnista oma teadmised.

Küsimuste arv:5
Avatud:alati
Lävend:51 %
Tagasi liikumine:keelatud