Taastuvenergeetika testlaborid

  • Superkondensaatorite labor
  • Na-ioon- ja Li-ioon patareide testlabor
  • Vesiniku ja metaani adsorbeerivate materjalide/seadmete testlabor
  • Polümeer elektrolüüt-membraan kütuseelementide /elektrolüüserite testlabor
  • Tahkeoksiidsete kütuseelementide/elektrolüüserite testlabor
  • CO2 ja H2O kaas/koosredutseerimise testlabor sünteesgaasi/sünteeskütuse tootmiseks („power to X“ ehk elekter suvaliseks reagendiks) ja süsinikdioksiidi kogumise, salvestamise ja väärindamise (inglisekeelne lühend CCSU) uurimiseks.


Kütuseelementide kooste- ja testlabor (foto: Liivi Järve)