ENLIGHTENme

 

Rahvusvaheliune uuring igapäevase valguse mõjust inimese heaolule.

Läbiviijad Tartu Ülikool ja Tartu Linn.

Kutsume Tartu Annelinnas elavaid üle 65-aastaseid inimesi uuringus osalema.

 

Международное исследование влияния дневного света на самочувствие человека.

Организаторы – Тартуский университет и город Тарту.

Приглашаем к участию в опросе людей старше 65 лет, проживающих в Тарту Аннелинна.