Sissejuhatus

BeSt programmi toetusel valminud minikursus annab ülevaate valgusest ja helidest füüsika seisukohast.

Silmade ja kõrvade abil saame me põhilise informatsiooni meid ümbritsevast maailmast. Valgus aitab meil orienteeruda linnas ja looduses, helid vahendavad meile hääli ja muusikat. Ilma valguseta ei saaks me lugeda raamatuid ega kasvaks ka taimed. Ilma helideta oleks maailm üsna vaikne koht.

Käesolev minikursus annab ülevaate valgusest ja helidest füüsika seisukohast. Teemad baseeruvad põhikooli füüsikal ja selgitavad valguse ja helide olemust ning nendega kaasnevaid nähtusi.

Minikursuse läbimiseks kulub ligikaudu 4 tundi.

Autor: Ly Sõõrd

Tartu Ülikool, 2012 (täiendatud 2019)