Kasutatud allikad

Minikursuse koostamisel on osaliselt toetutud järgmistele materjalidele:

Fotod, animatsioonid, helid, videod:

Viide autorile ilmub ka siis kui liigud lehel hiirega foto või animatsiooni peale.