Heli kiirus

Heli kiirused erinevates gaasides ja keskkondades on erinevad. Peale selle sõltub heli kiirus ka selle keskkonna temperatuurist. Heli kiirus 20 °C õhus on umbes 342 m/s, 0 °C õhus umbes 332 m/s ning -20 °C juures hoopis 219 m/s. 1 sekundi pikkune helisignaal võtab õhus enda alla 332 meetri pikkuse lõigu.

Vedelates ja tahketes keskkondades levib heli palju kiiremini kui õhus. Heli üleminekul ühest keskkonnast teise muutub tema levimiskiirus. Samaaegselt leiab aset ka teine huvitav nähtus, milleks on heli osaline tagasipeegeldumine keskkondade lahutuspinnalt.

Keskkond Õhk Heelium Vesi Jää Teras Graniit
Heli kiirus (m/s) 342 965 1482 3100 5960 6000

 

Kui heli on mõnes punktis kord tekkinud, siis keskkonnatingimuste samaks jäämisel levib ta ajas muutumatu kiirusega. Sedamööda, kuidas helilained tekkekohast eemalduvad, muutuvad nad üha nõrgemaks ja kustuvad täielikult. Nende kiirus jääb aga kuni täieliku kustumiseni muutumatuks.

Heli kiirusest saab aimu, kui vaadelda paarisaja meetri kauguselt vaibakloppimist või viibida laulupeol - dirigendi taktikepi liikumine ja lauljate hääl tundub nihkes olevat.