Heli

Heli on nähtus, mida me iga päev kogeme. Nagu on valguse ja värvide nägemiseks inimesel silmad, on helide vastuvõtjateks kõrvad. Selleks, et mõista helinähtuste, muusika ja kuulmise olemust, tuleb mõista võnkumiste ja lainete levimise füüsikalist olemust. Heli on molekulide võnkumiste levimine õhus või mõnes teises keskkonnas. Heli tekitajaks on võnkuv keha, mis paneb omakorda võnkuma ka molekulid selle keha ümber ning see võnkumine kandub järgmistele molekulidele edasi. Selle kohta öeldakse, et helilaine levib õhus.Võnkumine on üks liikumise vorme, kus keha liigub perioodiliselt ühele ja teisele poole tasakaaluasendit. Perioodiliste liikumiste hulka kuulub ka näiteks ringliikumine ja pöördliikumine. Pöördliikumise korral keha pöörleb ümber oma telje, aga selle keha iga punkt tiirleb mööda ringjoont. Näiteks karussell pöörleb ja lapsed karussellil on pidevas ringliikumises. Võnkumisi võib kohata meie ümber päevast päeva. Puuoksad liiguvad tuule käes, lapsed kiiguvad õues, auto vedrutab üles-alla ebaühtlasel teel sõites. Sellist korduvat liikumist mingi kindla asendi (tasakaaluasendi) ümber nimetatakse võnkumiseks.Lained tekivad siis, kui võnkumine levib edasi. See on võimalik, kui võnkuva keha ümbruses on palju teisi kehi, mis on üksteisega elastselt seotud ja mõjutavad üksteist vastastikku. Kui panna üks selline keha võnkuma, siis hakkavad väikese hilinemisega võnkuma ka selle keha naaberkehad. Need omakorda panevad võnkuma järgmised naabrid. Nii võib võnkumine kanduda edasi kuitahes kaugele, võnkuvad kehad aga püsivad oma algsel kohal. Helilainete korral kannavad võnkumist ruumis edasi õhu molekulid. Õhk on kõige tavalisem keskkond, kus helilained edasi kanduvad. Heli saab levida ka teistes keskkondades ja materjalides, näiteks vees või terases. Heli ei saa aga levida seal, kus õhk või mingi muu keskkond puudub - vaakumis ei saa heli levida.


Spordivõistlustel võib näha inimesi laineid tekitamas. Grupp inimesi tribüünil tõuseb püsti ja tõstab käed üles, seejärel teevad sedasama nende naabrid ja kätemeri justkui liiguks edasi mööda staadioni tribüüne, kuigi inimesed oma asukohta ei muuda. [Allikas: Your Search Advisor, http://www.yoursearchadvisor.com/blog/starting-the-social-media-wave/]