Valemisisestuspaneel Windowsi operatsioonisüsteemiga arvutitel

Alates operatsioonisüsteemist Windows 7 saab kasutada valemisisestuspaneeli valemite sisestamiseks Wordi ja teistesse programmidesse, mis toetavad matemaatilist märgistuskeelt (MathML). Valemisisestuspaneel kasutab käsitsi kirjutatud matemaatiliste avaldiste tuvastamiseks operatsioonisüsteemi sisseehitatud valemituvastit.

Valemisisestuspaneel on mõeldud kasutamiseks tahvelarvutis koos digipliiatsiga, aga seda saate kasutada ka teiste sisendseadmetega, nt puuteekraani, välise digitaatori või hiirega. Valemisisestuspaneel teisendab käsikirjalise valemi matemaatilisse märgistuskeelde (MathML), mida kasutatakse matemaatiliste avaldiste struktuuri ja sisu kirjeldamiseks.

Valemisisestuspaneel on leitav programmide nupu alt: käesolevas näites on link paigutatud kausta "Tarvikud", kuid igal arvutil võib see olla erinev.

Valemisisestuspaneeli käivitumisel ilmub aknake, mille kollasesse osasse saab hiirega käsitsi kirjutades sisestada võrrandi või valemi:

Valemi käsitsi kirjutamisel tekib akna ülemisse osasse valge eelvaateala, milles ilmub reaalajas käsitsi kirjutatud valemi tuvastus elektroonsel kujul:

Klõpsates alumisele nupule "Lisa", lisatakse valemi elektroonne versioon lahtiolevasse Word 2010 vms dokumenti. NB! Valemisisestuspaneeli abil saab valemeid sisestada ainult programmidesse, mis toetavad matemaatilist märgistuskeelt (MathML).

Omadused

Valemisisestuspaneel tuvastab gümnaasiumi- ja ülikoolitasemel matemaatikat. Sealhulgas:

 • numbreid

 • tähti

 • aritmeetikat

 • arvutust

 • funktsioone

 • hulki
 • hulgateooriat
 • algebrat
 • kombinatoorikat

 • tõenäosust ja statistikat
 • geomeetriat
 • vektoreid ja analüütilist ruumigeomeetriat
 • matemaatilist loogikat
 • aksioome, teoreeme ja definitsioone
 • rakenduslikku matemaatikat

Valemisisestuspaneel analüüsib igat sümbolit eraldi, kuid ka võrrandit tervikuna. Seetõttu muutub eelvaatealal kuvatav tuvastatud valemi elektroonne kuju valemi sisestamise käigus.

Üksikuid muutujad kuvatakse kursiivis ja matemaatilised konstandid kuvatakse antiikvakirjas. Näiteks, sin (kaldkirjas) näitab muutujate s, i ja n korrutamist, aga sin (püstkirjas) näitab siinusfunktsiooni.

Mida teha, kui valemisisestuspaneel ei tuvasta kirjapandut õigesti?

Valemisisestuspaneel tuvastab ainult reeglipäraseid matemaatilisi avaldisi.

Matemaatilisi avaldiste sisestamisel tuleb jälgida, kas sümbolid on õigesti tuvastatud. NB! Õigesti tuvastamise tõenäosus suureneb, kui kirjutada enne paranduste tegemist kogu avaldis valmis.

Avaldise parandamiseks toimi järgmiselt:

 • Paranda valesti tuvastatud sümbolid: hoides paremat hiireklahvi all, tõmba ring ümber valesti tuvastatud avaldise osale. Seejärel vali ilmuvast rippmenüüst õige sümbol.

 • Teine variant parandamiseks: klõpsa nupule "Vali ja korrigeeri", seejärel tõmba avaldise valesti tuvastatud osa valimiseks sellele ring ümber ning vali rippmenüüs pakututest õige sümbol.
 • Kui kirjutatud sümbolile või võrrandiosale pole alternatiivide loendis sobivat varianti, proovi avaldise valitud osa uuesti kirjutada.
 • Kustutamine: kasutades kustutusfunktsiooni (hiireklõps nupule "Kustuta") eemalda valesti tuvastatud võrrandiosa, seejärel kirjuta see võrrandiosa uuesti.
 • Kui soovid pärast korrigeerimist või kustutamist kirjutamist jätkata, klõpsa nupul "Kirjuta".
 • Kui sümbolid asetsevad liiga lähestikku, jäta nende vahele rohkem ruumi.

Allikad:

http://windows.microsoft.com/et-EE/windows7/Math-Input-Panel-frequently-asked-questions

http://windows.microsoft.com/et-ee/windows7/use-math-input-panel-to-write-and-correct-math-equations