OpenOffice Writer

OpenOffice Writer on tasuta tekstitöötlusprogramm, mis on natuke sarnane MS Wordi varasemate versioonidega (97-2003).

Kindlasti tasub meelde jätta seda, et kuigi OpenOffice pakub võimalust salvestada dokumente MS Wordi laiendiga .doc ja .docx, ei ole see soovitatav valemeid sisaldavate dokumentide puhul - nimelt OpenOfficega vormistatud valemid ei pruugi ühilduda MS Wordiga. Ka valemite kopeerimisel MS Wordist OpenOffice'isse ei pruugi säilida valemite originaalne kuju.

Selles juhendis vaadeldakse OpenOffice Writer versiooni 4.0.1

Võrrandi/valemi lisamine

Võrrandi või valemi loomiseks OpenOffice dokumendi sisse klikka esmalt kohata, kuhu soovid valemit lisada.

Valemi sisestamiseks vali menüüst "Insert" - "Object" - "Formula":

Seejärel tekib dokumendi akna peale valemikast, mis on jagatud kaheks osaks: ülemises osas saab valida vastava funktsiooni/sümboli grupi ning alumisest osast valida konkreetne funktsioon/sümbol, mida valemisse lisada:

Kõiki tavapärased sümboleid/tähti/tehtemärke saab lisada otse klaviatuurilt Valemi sisestamisel tekstikasti tekib dokumendi allaossa riba (vt järgmist joonist), milles paralleelselt valemi sisestamisega kirjutatakse automaatselt valemi tekstina sisestamise variant (W3C MathML keele versioon). Valemit saab sisestada ka otse alumiselt ribalt, teades valemite koostamise süntaksi:

Valemi/võrrandi sees saab edasi-tagasi liikuda nooleklahvide abil.

Vaata tekstipõhise valemite sisestamise kohta lähemalt siit: https://wiki.openoffice.org/wiki/Documentation/OOoAuthors_User_Manual/Writer_Guide/Math_commands_-_Reference