Harjutused

Oled valmis harjutama valemite vormistamist arvutiga?

Vali omale meelepärane arvutiprogramm õppematerjalis käsitletutest:

 

Ülesanne 1

Proovi sisestada järgmisi valemeid:
 

Astronoomia: teleskoobi suurenduse valem

Matemaatika: joone võrrand

Matemaatika: ruutvõrrandi lahend
Füüsika: Keha ruumala valem integraalina Füüsika: Keha inertsimoment Matemaatika: arv algteguriteks lahutatuna kanoonilisel kujul
Füüsika: valguse murdumisseadus Füüsika: polarisatsiooniastme valem

Keemia: tasakaalukonstant

Keemia: Reaktsioonivõrrand

 

Said hästi hakkama? Tubli!

Soovid end veel keerulisemate valemitega proovile panna? Kliki siia!

Ülesanne 2

Proovi sisestada järgmisi valemeid (NB! Hiirega valemile peale liikudes näed ka kirjeldust, mis valemiga on tegemist):

Matemaatika: ahelmurru avaldis

Füüsika: keha kiirendus

Matemaatika: trapetsi pindala

Matemaatika: integraalid
Matemaatika: võrrandisüsteem
Matemaatika: avaldise väärtuse leidmine

 

Kõik siin leheküljel kujutatud valemite pildid on kopeeritud TÜ teaduskooli matemaatika, füüsika, keemia ja astronoomia kursuste õppematerjalidest.