Valemid tahvlilMiks vormistada valemeid arvutiga?

Matemaatika, aga ka füüsika ja keemia ainespetsiifiliste tekstide vormistamisel on tihti vaja sisestada keerulisemate valemitega pikki lahenduskäike, lisada juurde lahendust selgitavaid jooniseid, skeeme, graafikuid jne.

Valemite sisestamine arvutil erineb oluliselt valemite kirjutamisest käsitsi ja nõuab suuremat ajakulu. Samas on elektrooniliselt vormistatud valemitel mitmeid eeliseid:

  • need on paremini loetavamad ja arusaadavamad võrreldes käsitsi kirjutatud valemitega;
  • võimalik salvestada, välja trükkida ja veebis publitseerida;
  • valmis valemit on võimalik korduvalt kasutada - näiteks kopeerida teistesse dokumentidesse.

On arvutiprogramme, millesse on valemite ja jooniste tegemise võimalused sisse ehitatud (nt MS Word, OpenOffice).

Reaalteaduste tekstid üldjuhul sisaldavad:

  • matemaatilisi erisümboleid
  • kreeka tähti
  • matemaatilisi struktuure

Erisümboleid ja matemaatilisi struktuure ei saa sisestada otse klaviatuurilt. Nende lisamiseks teksti sisse tuleb kasutada spetsiaalseid sümbolite ja valemite lisamise vahendeid.

Matemaatikas, füüsikas ja keemias kasutatavad valemid tunduvad esmapilgul üksteisest sisu poolest erinevat, kuid nende vormistamiseks saab kasutada samu arvutiprogramme ja vahendeid. Erinev on keemia struktuurvalemite koostamine - selleks on olemas spetsiaalsed arvutiprogrammid, mida käesolevas juhendis ei käsitleta.

Käesolev juhend keskendub valemite sisestamisele MS Wordi ja OpenOffice programmides, Google Drive'i internetipõhises vahendis ning LaTex märgistuskeele abil.


Koostaja: Ly Sõõrd (Küsimused ja kommentaarid: ly.soord@ut.ee)
TÜ teaduskool 2013 (viimati täiendatud 12.03.2015)