Ülevaade valemite tegemisest programmidega Word 2007 ja 2010

Wordi 2007. ja 2010. aasta versioonidel on sisseehitatud võrrandite ja valemite sisestamise redaktor koos matemaatikasümbolite teegiga.

Antud juhend tutvustab Word 2010 eestikeelset versiooni. Ingliskeelsel versioonil sarnane nuppude paigutus, kuid ingliskeelsed tähistused. Word 2007 on üsna sarnane Word 2010-ga.

Valemi sisestamiseks dokumenti:

 • aseta hiirekursor dokumendis kohta, kuhu soovid sisestada valemit
 • ava ribamenüü "Lisa" ja klikka riba paremas servas nupule "Võrrand"


Võrrandi nupul klikkides avaneb võrrandiriistade riba, mis on jaotatud kolme ossa:

 • vasakpoolses osas on tööriistad valmisvõrrandite, tavateksti ja suvandite sisestamiseks
 • keskmises osas paiknevad nupud erinevate matemaatiliste sümbolite lisamiseks - näiteks tehtemärgid jm
 • parempoolses osas on nupud erinevate matemaatiliste struktuuride lisamiseks - näiteks funktsioonid, murrud, ruutjuured jm

Valemi/võrrandi sisestamiseks saab kasutada erinevaid nuppe võrrandiriistade ribalt. Valemi sisestamiseks vali võrrandiriistade ribalt funktsioonid, sümbolid ja märgid, mida soovid võrrandisse/valemisse sisestada. Kõik lihtsamad sümbolid ja funktsioonid (tähed, võrdusmärk, matemaatiliste tehete märgid) on sisestatavad otse klaviatuurilt. Võrrandi sees saab edasi-tagasi liikuda nooleklahvide abil.

Valemi akna paremas allnurgas on nooleke, millele klikkides avanevad lisavõimalused valemi/võrrandi vormistamiseks:

Võrrandeid on võimalik:

 • Salvestada uue võrrandina - võimalus salvestada see võrrand valmisvõrrandite juurde, et edaspidi lisada seda ühe hiireklikiga võrrandite lisamise nupu nooleklahvist
 • Valida, kas võrrandi väljanägemine on professionaalne (murrud vertikaalselt jms) või lineaarne (ühel real)
 • Muuta valemit reasiseseks - lisada tavalise teksti sisse
 • Muuta valemi rööpjoondust

Valemite ja võrranditega on võimalik teha samu operatsioone, nagu tavatekstiga:

 • Kopeerida (vali kogu valem, hoides hiirekursorit all, seejärel CTRL+C ja CTRL+V)
 • Muuta fondi suurust (klikka valem aktiivseks ja muuda fondi välimust ja suurust)
 • Esile tuua sümboleid, märke või valemite osi (paks kiri, värviline kiri, värviline taust jms)