näpik

Näpik 'vistrik, punn' on ida- ja rannikumurde sõna, mida on oma kirjutistes kasutanud Lohusuust pärit Otto Wilhelm Masing. Teiste autorite tekstides see sõna esile ei tule ja seda ei maini ka vanad sõnaraamatud. Ilmselt pole Masing isegi olnud kindel, kas näpik on üle Eesti arusaadav, sest ta on esitanud selle koos sünonüümse sõnaga käsn.

Tähendused ja näitelaused

'vistrik, punn'

… ja ollid ühhel lehmal sel kõrral nisuggused wistrikad uddarates, mis meie ma rahwas lehma käsnaks, ehk ka lehma näppikuiks nimmetab … (Masing 1821: 139)
'... ühel lehmal olid samal ajal niisugused vistrikud udaratel, mida meie maa rahvas lehma käsnaks või ka lehma näpikuiks nimetab ...'

Esmaesinemus

1821

… ja ollid ühhel lehmal sel kõrral nisuggused wistrikad uddarates, mis meie ma rahwas lehma käsnaks, ehk ka lehma näppikuiks nimmetab … (Masing 1821: 139)
'... ühel lehmal olid samal ajal niisugused vistrikud udaratel, mida meie maa rahvas lehma käsnaks või ka lehma näpikuiks nimetab ...'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: idamurre, rannikumurre
Kirjandus
•Kingisepp, Valve-Liivi 1978. Ida- ja rannikumurde sõnad „Marahwa Näddala-Lehhes”. – Emakeele Seltsi aastaraamat 23. Sõna ja nimi. Tallinn: Eesti Raamat, lk 49–63.
Sisu viimati muudetud 06/11/2021
Külli Prillop