müütnik

Müütnik on lõunaeestikeelne sõna, mida kasutati tartukeelsetes piiblitõlgetes ↗tölneri ’maksukoguja (Uues Testamendis)’ tähenduses.

Tähendused ja näitelaused

'tölner'

Oh kui sa temma söänd näes, Kumb pattatside perrä waidlep, Weel sis kui neil om pimmetus Nink ka kui silmäwega kaiblep, Kül müütnikulle temmä rühhip Zakkeo majal önsus johhup, Ja temmä pühhip surest armust Wet Maarja Maddalena silmist; Ei arwa temmä kurjussid Jesus wöt wasta pattatsid. :,: (Quandt 1776)

Esmaesinemus

1686

Jesus süttitab ütte Piddäli tõbbitzet; Kutzub Matteust / kuhlutab mink perräst temmä Pattatzide nink Mühtnikuide ga ümbrekeüb / nink mink perräst temmä Jüngre Wariseerde kombel ei pahsto; (EPAK: Wastne Testament 1686, Mt 9 algus)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Müütnik, Ein Zölner [Tartu k]

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Zöllner tölner, tölneer. r.[Tallinna k]müütnik. d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

mǖtnik G. mǖtniku (d bl)[tartukeelne, piiblikeelne]Zöllner.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,01

Teemad: lõunaeesti keel
Sisu viimati muudetud 30/10/2021
Külli Prillop