laadik*

Sellest sõnaartiklist puudub veel info sõna laadik 'laegas' kasutuse kohta tekstides.

Vaadata saab esinemust sõnastikes (sh käsikirjalistes, seni avaldamata sõnastikes).

Stahl 1637

Lade / Ladick / ladickast.

Gutslaff 1648

Lade Ladick

Göseken 1660

Lade / [acra] kirst / u / Ladick / a.

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Ladik, o die Lade.

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Lade. Ladik, o.

Hupel 1818

ladik, o, die Lade. +.[saksa laen]
ladikenne ein Lädchen, Kästchen. dim. r.[tallinnakeelne] d.[tartukeelne]

Wiedemann 1893

lādik G. lādiku, lādike (d)[tartukeelne], lādikas G. lādika 1) Kasten, Lade (= la͜egas),
suhw-l. Schieblade,
walla-l. Gebietslade, Gemeindecasse,
tühi l. fig. Dummkopf;
2) lādikud ovale Brettchen, welche den Rand des Netzes an der Oberfläche halten.
lādikene G. lādikeze Dimin. von lādik, lādikas.
Sisu viimati muudetud 26/05/2022
Külli Prillop