lööper

Lööper ’kiirjooksja, sõnumikandja’ on eesti keelde võetud alamsaksakeelne sõna lö̂per ’jooksja, käskjalg’.

Otto Wilhelm Masing on „Marahwa Näddala-Lehhes“ (1823) sõna lööper kasutades selle järele sulgudesse lisanud ka saksa vaste Laufer, mis näitab, et Masingu arvates ei olnud lööper üle Eesti kasutatav tuntud sõna. Neologismiks on see märgitud veel Wiedemanni sõnastikuski (1893). Sellegipoolest on lööper üsna laialt levinud Eesti murretes, kuid tähistab mõnel pool (Kodaveres, Hiiumaal) hoopis lonkurit (vt EMS).

Tähendused ja näitelaused

'kiirjooksja, sõnumikandja'

… ja kui temma neljatõistkümne aastane pois olnud, Puurmani mõisa, Lantrat Mannteuffelile lööpriks (Laufer) anti. (Masing 1823)

Esmaesinemus

1823

… ja kui temma neljatõistkümne aastane pois olnud, Puurmani mõisa, Lantrat Mannteuffelile lööpriks (Laufer) anti. (Masing 1823)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

löper, pri, Läufer. +[saksa laen], r.[Tallinna k], d.[Tartu k]

Wiedemann 1893

lȫper G. lȫpri, lȫpre (lēper) Läufer, Schnellläufer;
tali-lȫper Strick eines Flaschenzuges (vgl lōper).[neologism]

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: alamsaksa laen, 19. sajandi neologism
Kirjandus
•EMS = 1994−… Eesti murrete sõnaraamat.
Sisu viimati muudetud 19/08/2021
Külli Prillop