kräävel

Alamsaksa laenu kräävel ’surnumatja’ (keskalamsaksa grever) on oma sõnastikus esitanud Heinrich Göseken (1660), muudes allikates seda teadaolevalt ei esine. Wiedemanni sõnastikus (1869, 1893) on krääver küll olemas, aga märgitud Gösekenilt pärit sõnaks.

Esmaesinemus

1660 (sõnastikus)

toden Graber (sandapilarus) kräwel / surnu warras (Göseken 1660)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

toden Graber (sandapilarus) kräwel / surnu warras

Vestring 1710–1730

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

krǟwel G. krǟwli (G)[Gösekeni sõna]Todtengräber.

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.
Sisu viimati muudetud 13/05/2022
Külli Prillop