köökler

Alamsaksa laenu köökler ’trikitaja, mustkunstnik, petis’ (keskalamsaksa gokeler, ülemsaksa Gaukler) on oma sõnastikku võtnud Heinrich Göseken (1660). Saksa Gaukeley ’silmamoondus, mustkunstitrikk’ vastena pole Göseken aga sedasama sõnatüve kasutanud, vaid esitab kirjeldava liitsõna silmapetmine.

Kuigi köökler on Gösekeni sõnastikus igati eesti keele häälduse järgi mugandatud, pole see ilmselt olnud kuigi laialt levinud sõna, sest muudes allikates seda teadaolevalt ei leidu. Näiteks Wiedemannil (1893) on Gaukler vasted hoopis vigurimees, narr, pärdik.

Esmaesinemus

1660 (sõnastikus)

Gauckeler Köhckler / kunstlick / Silma kirjotaja / silma pettia. (Göseken 1660)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Gauckeler Köhckler / kunstlick / Silma kirjotaja / silma pettia.
Gauckeley / silmapetminne.

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•Liin, Helgi 1968. Alamsaksa laensõnadest 16. ja 17. sajandi eesti kirjakeeles. – Emakeele Seltsi aastaraamat 13. 1967. Tallinn: Eesti Raamat, 47–69.
Sisu viimati muudetud 13/10/2022
Külli Prillop