hühler

Alamsaksa keelest laenatud sõna hühler ’silmakirjatseja, teeskleja’ leidub ühel korral Tallina Püha Vaimu koguduse abiõpetaja Georg Mülleri jutluses, mis on peetud millalgi 1601. või 1602. aastal (vrd keskalamsaksa hucheler, hugeler; ülemsaksa Heuchler; vt Schiller, Lübben 1875–1881, Ariste 1981: 112).

Tähendused ja näitelaused

Perrast omat kaas keick Hüchlerit, ninck Phariseirit Ebbauschkuset, ke eb mitte sen Issanda Christuße Verdenste ninck Surma, moito oma heñesa waggaduße ninck hėė töh pæle lotwat, ninck se lebbi tachtwat onsax sada. (Müller 1601–1602)
'Peale selle on ka kõik silmakirjateenrid ning variserid uskmatud, kes ei looda mitte Issanda Kristuse teenistuse ega surma peale, vaid omaenese vagaduse ning heade tegude peale ja tahavad seeläbi õndsaks saada'

Esmaesinemus

1601–1602

Perrast omat kaas keick Hüchlerit, ninck Phariseirit Ebbauschkuset, ke eb mitte sen Issanda Christuße Verdenste ninck Surma, moito oma heñesa waggaduße ninck hėė töh pæle lotwat, ninck se lebbi tachtwat onsax sada. (Müller 1601–1602)
'Peale selle on ka kõik silmakirjateenrid ning variserid uskmatud, kes ei looda mitte Issanda Kristuse teenistuse ega surma peale, vaid omaenese vagaduse ning heade tegude peale ja tahavad seeläbi õndsaks saada'

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Vestring 1720–1740

Thor Helle 1732

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,02
18. sajandil - 0,00

Vormistik

m.nim
   17. saj hüchlerit

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•Ariste, Paul 1981. Keelekontaktid. Tallinn: Valgus.
•Schiller, K.; Lübben, August 1875–1881. Mittelniederdeutsches Wörterbuch I–VI. Bremen.
Sisu viimati muudetud 10/09/2021
Külli Prillop