gaarköök

Gaarköök on alamsaksa keelest laenatud liitsõna, mille esiosa tähendab ’küps, valmis’ (alamsaksa garköke, ülemsaksa Garküche). Gaarköök oli tänavaköök või toidulett, kust sai valmissööki (vt DWB, Gutzeit 1877).

Selle sõna on oma saksa-eesti sõnastikus esitanud Heinrich Göseken (1660), muid maininguid eestikeelsetes allikates pole teada. Siiski on Göseken paigutanud selle sõna oma sõnastiku põhiossa, mitte niisuguste saksa laenude loendisse, mida sakstega vähem kokku puutuvad talupojad ei pruugi tunda.

Esmaesinemus

1660 (sõnastikus)

Gahrküche / Garköhki. (Göseken 1660)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Gahrküche / Garköhki.

Vestring 1710–1730

Clare 1730

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Hupel 1818

Wiedemann 1893

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,00
18. sajandil - 0,00

Teemad: alamsaksa laen
Kirjandus
•DWB = Deutsches Wörterbuch von Jacob und Wilhelm Grimm. Lfg. 6 (1874), Bd. IV,I,I (1878), Sp. 1359, Z. 73.
•Gutzeit, Woldemar von, 1877. Wörterschatz der deutschen Sprache Livlands. Erster Theil, dritte Lieferung [G-J]. Riga.
Sisu viimati muudetud 16/07/2022
Külli Prillop