aadler

Sõna aadler on 17. sajandi tekstides kasutatud saksa der Adler ’kotkas’ eestikeelse vastena. 18. sajandil võetakse aadler’i asemel kasutusele kotkas. Lõunaeesti sõnavarakogudes püsib aadler kauem kui põhjaeesti omades – võib-olla seetõttu, et oli jõudnud Wastse Testamendi (1686) tõlkesse.

Tänapäevases kirjakeeles ega murretes sõna aadler enam ei tuntagi. Ka Gösekeni (1660) arvates oli see saksa sõna, mida ei tasu eestikeelsetes tekstides julgelt kasutada, sest sakslastega vähem kokku puutuvad talumehed ei pruugi sellest aru saada. Siiski on aadler olemas Wiedemanni sõnastikus (1869, 1893), ent Wiedemanni seletuse järgi on aadler kotkas vapiloomana.

Tähendused ja näitelaused

'kotkas'

Kussa agkas üx raip on / sehl kogkowat hend needt Adlerit. (Stahl 1638)
'Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.' (Mt 24: 28)

Esmaesinemus

1632

Kun enge ütz reipe om , sinna haggewat hendas need Adlerit. (Rossihnius 1632)
'Kus iganes on korjus, sinna kogunevad raisakotkad.' (Mt 24: 28)

Vanades sõnastikes

Stahl 1637

Gutslaff 1648

Göseken 1660

Adler / Adler / i. [saksa sõna]

Vestring 1720–1740

Clare 1730

Aadler. genit. i. der Adler. [saksa laen]

Thor Helle 1732

Svenske 18. saj I pool

Adler, i. Adler.

Hupel 1818

Wiedemann 1893

ādler G. ādleri Adler (als Wappen).

Sagedus

10 000 tekstisõna kohta

16. sajandil - 0,00
17. sajandil - 0,13
18. sajandil - 0,00

Vormistik

a.nim.
   17. saj adeler

a.om.
   17. saj adleri

m.nim.
   17. saj adlerit, adleri

Teemad: saksa laen, lõunaeesti keel
Kirjandus
•Mellov, Kulla 2020. Linnunimetused eesti kirjakeeles kuni 1739. aastani. Bakalaureusetöö. Juhendajad Külli Habicht, Külli Prillop. Tartu: Tartu Ülikool.
Sisu viimati muudetud 27/04/2023
Külli Prillop