Suure paadi augu laev

Eesti vetest on tänase seisuga teada  üks 15. sajandisse dateeritud vrakk nn Suure paadi augu laev.  Vrakk asub Aegna ja Kräsuli saarte vahel. Kohalike randlaste keelepruugis on laeva leiukohta nimetatud "Suure paadi auk".

Vrakki uuriti 1988. ja 1989. aastal Eesti Meremuuseumi poolt. Puust laeva küljeosa mõõdud 12,5 x 6 meetrit. 4 meetri sügavusel lebav vrakk on suurelt osalt kaetud kruusa ja veerkivimitega. Laeva tüüp on kindlaks tegemata. Laeva laadungiks olid paeplaadid mõõtmetega 40 x 35 x 7cm, milliseid leiti osaliselt põhjasetetesse mattununa plankude vahelt. Paeplaadid pärinevad Lasnamäe paemurrust. Lasnamäe paekivi oli arvestatavaks ekspordiartikliks alates 13. sajandist kuni 16. sajandini. Lasnamäe paekivi on leitud näiteks ka Norra vetest, Nyhellesundi väina põhjast 15. sajandisse dateeritud kaubalaevalt. 

15. sajandist pärit vraki jäänused Aegna ja Kräsuli saarte vahel. Foto: Kaido Peremees 2008.

back forward