Enesetest

Enesetest koosneb neljateistkümnest valikvastustega küsimusest, mis aitavad sul kontrollida, kuidas oled omandanud õpiobjekti materjalid. Küsimuse juures tuleb välja valida üks vastusevariant. Head testimist!

back forward