Karakk

Laevatüüp karakk on pärit Vahemereruumist, kust ta levis 15. -17. sajandil üle Hispaania ja Portugali Läänemerele ja Põhjamerele.  Karakk on peamiselt kolme või neljamastiline karveelplangutusega alus. Karakk on olnud kasutusel nii kauba- kui ka sõjalaevana.

Karakil oli suhteliselt pikk ahtriehitis, vöörikastell, sirge ahtertääv, fokkmastis esimene mast. ja grootmastisteine mast.  raapurjed, besaanmastis 3- ja 4-mastilise purjelaeva kolmas mast. ladinapurjed.

http://www.abc.se

Karakiks identifitseeritud laevavraki jäänused nn Ringareni vrakk on leitud Rootsi idarannikult 1970. aastatel umbes 19 meetri sügavuselt veest. 23 meetri pikkune kaubalaeva vrakk on dateeritud 1540. aastatesse, oli algselt tõenäoliselt kolme mastiga ja ehitamisel on kasutatud klinkerplangutust. Lastiks oli teravili, tõrv, kinaver, tulekivi ja paekivi. Ehituslike iseärasuste tõttu kasutatakse aluse tüübi määratlemisel mõistet Läänemere karakk.

Tuntumaid karakke 16. sajandist on Mary Rose, mis on üks esimesi kindlaks otstarbeks ehitatud sõjalaevu Inglismaal. Mary Rose ehitati 1510. aastal ja uppus 1545. Vrakk avastati 1971. 1982. aastal tõsteti üles suur osa laevast koos paljude tolleaegsete tarbeesemetega, mis praegu on Portsmouthi muuseumis.

Laeva pikkus 38, 5 meetrit, laius 11,6, süvis 4,6 meetrit., taglastus neljamastiline, raapurjestus, besaanmastis ladinapurjestus; relvastus 78 suurtükki (91 pärast aastat 1536); meeskond 415.

1545. aastal saatis Prantsusmaa Inglismaa vastu suured ja hästi relvastatud invasioonijõud: Inglise laevastik mobiliseeriti ohu tagasitõrjumiseks kiirustades. Viitseadmiral Sir George Carew juhtimise all oli Mary Rose eesliinil. Carew-le oli laev uus ja meeskond kiiresti komplekteeritud. 18. juulil kui Inglismaa laevad lähenesid kõva lainetuse ajal Prantsuse galeeridele, olid Mary Rose-i suurtükid kinnitamata, ka suurtükiambrasuurid olid avatud. Laev läks põhjatuules kreeni ja vesi tungis läbi ambrasuuride. Laev täitus veega ja uppus. Meeskonnast pääses ainult 35 meest.

 

back forward