Hulk

Kirjalikes allikates nimetatud laevatüübi "hulk" ja 13. sajandi laevakujutised illustratsioonidel viis omavahel kokku Paul Heinsius 1950. aastatel, kes pööras tähelepanu ladinakeelsele inskriptsioonile New Shorehami pitsatil aastast 1295. Nimelt osutas pitsatil olev tekst hulkile: hoc hulci signo vocor os sic nomine dingo ("Selle hulki sümboli abil nimetan ma suudme, mis on vääriline nimi"). Hulkesmouthi alias Shorehami on nimetatud ka 14. ja 15. sajandist pärit ürikutes. 

1295. aastast pärit New Shorehami pitsat hulki kujutisega
http://shoreham.adur.org.uk/new_shoreham.htm

Shorehami hulki n-ö banaanikujuline profiil on topeltotstega ja kastelliga vööris ja ahtris. Nähtavad täävid puuduvad, samuti ei eristu kiil. Klinkerplangutus jookseb ühtlases kaares, paralleelselt nii tekijoone kui kere põhjaga, ja lõpeb horisontaalse joonena mõlema kastelli põhimikul ülevalpool veepiiri. Mast on püstitatud laeva keskosa lähedale ja laeva juhtimiseks kasutatakse tüüriaeru.

Arheoloogiliste allikate tõlgendamise osas ei ole teadlased ühel nõul. Nii on küll mitmeid leide, mida on identifitseeritud hulkina, ent mille osas puudub siiski ühtne seisukoht. Seetõttu saab tänase seisuga välja tuua vrakid, mis on tõenäoliselt hulkid: Skaftö vrakk Rootsist (15. sajand), Gdanski vaselaev (1390-1430), Aber Wrac'h 1 vrakk Prantsusmaalt (14. sajandi lõpp, 15. sajandi algus) ja Bøle (1376-1396) ja Avaldsnesi (15. sajand) vrakk Norrast ja vrakk U34 (15. sajand) Ijsselmeerpolderist Hollandist.

back forward