13. - 14. sajand

13. sajandil olid veesõidukid endiselt avatud struktuuriga, mõnikord olid lisatud tekiehitised vööris ja ahtris. Selle perioodi linnade - Winchelsea, Sandwich, Hyrte, Yarmouth - pitsatitel kujutatud suuremad laevad võisid omada tekiehitusi, mille all sai meeskond magada ja süüa. Lisaks meeskonnale varjupaiga pakkumisele tugevdas tekiehitus aluse struktuuri  ja veekindlust suurendades nii ka aluse merekindlust.

Pitsatitel kujutatud veesõidukite profiilist võib järeldada, et 13. ja 14. sajandi alused olid küll sama kujuga nagu varasemad, ent suuremad. Näiteks 13. sajandi laeva illustratsioonil Sandwichi pitsatil on näha peal paati ja 13. sajandi Winchelsea ja Pevensey pitsatitel on kujutatud ankrupeli, mida kasutati ankru hiivamiseks. Üks varasemaid ankrupeli olemasolule viitavaid arheoloogilisi leide pärineb 13. sajandisse dateeritud Ellingå vraki juurest, kus on säilinud ankrupeli alus.

Samuti toimusid muudatused struktuuris. Laeva ahtrisse ja vööri on ehitatud pealisehitused ehk kastellid. Kastellide olemasolust on tõendeid ka linnade pitsatitelt (Dunwich, Winchelsea, Dublin ja Hythe). Suurimad muutused on täheldatud Gedesby vrakil 13. sajandist, mille suur osa plankudest olid küll lõhestatud nagu varasematel alustel, ent osad olid sealjuures saetud. Saetud plankude kasutamine oli levinud 13. sajandi lõpu ja 14 sajandi alguse inglise galeeride juures.

Tabelis on toodud valik kaubalaevu 13. ja 14. sajandi arheoloogilistest leidudest ja nende mõõtmed.


Kaubalaevad ei olnud mitte ainult suuremad, vaid neil olid ka tunduvalt suuremad lastiruumid. Koge suurus oli pideva kasvutendentsiga. Parima ülevaate suuruse kasvust saab, kui jälgida laeva mahutavust.

1227. aasta Lübecki tolliraamatus on kaubalaevad jaotatud kolme klassi:

1)   alla 5 lasti (alla 10 tonni)
2)   25-12 lasti (10-24 tonni)
3)   rohkem kui 12 lasti (rohkem kui 24 tonni)

Analoogilises dokumendis 1358. aastast oli kahene jaotus:

1)   alla 60 lasti (kuni 120 tonni)
2)   rohkem kui 60 lasti (üle 120 tonni)

13. ja 14. sajandi kirjalikest allikatest nähtub, et umbes aastal 1400 hakati hansakaubanduses sagedamini kasutama koge kõrval ka hulki.

back forward