Veesõidukite areng keskajal

Maili Roio

TÜ ajaloo ja arheoloogiainstituut

2013

Õpiobjekti üldeesmärgiks on anda alusteadmised keskajal Lääne- ja Põhjamerel sõitnud olulisematest veesõidukite tüüpidest, nende arengust ja arheoloogilistest leidudest.

Õpiväljundid: Õpiobjekti omandanud üliõpilane tunneb peamisi Lääne- ja Põhjamerel sõitnud keskaegseid veesõidukite tüüpe  ja nende arengut sajandite lõikes.

Õpiväljundite omandamiseks tuleb lugeda läbi õppematerjalid ja sooritada enesetest.

Õpiobjekti sihtrühmaks on ajaloo ja arheoloogiainstituudi bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased.

Õpiobjekti maht on 0,2 EAP-d.

Kasutamistingimused: http://www.ut.ee/haridustehnoloogia/litsents.htm

 

forward