Kokkuvõte

Igapäevane klassirutiin on kokkuleppeline - ka selles osas, mis on tagasiside või hindamiskultuur, millist tagasisidet oodatakse ja antakse.

 • Milline on tagasisidekultuur sinu koolis?
 • Mõtle järgnevatele aspektidele:
   • Mille kohta tagasisidet antakse, milline on tagasiside maht (nt kas kõik vead või mõned)?
   • Mis vormis tagasisidet antakse (küsimused? hinded? kui hinded, siis millised on hindamiskriteeriumid? kui hinne on liiga üldine, siis ei anna see piisavat tagasisidet)?
   • Kas tagasiside on tasakaalus - konstruktiivne kriitika versus tunnustus saavutuste eest, aga ka viited arenguvõimalustele?
   • Millal antakse tagasisidet isikule, millal teole, millal tulemusele?


NB! Tagasisidet saab ka küsida. Siis on oluline läbi mõelda, millele küsija tagasisidet tahab ja millele mitte (õpetajal on oluline sellest kokkuleppest kinni pidada).