Õpilase tagasiside

Õpetaja saab kujundada õpilaste tagasiside andmise oskusi nii enda eeskujuga kui ka ülesannetega, milles ta palub õpilastel üksteisele tagasisidet anda ja suunab tagasisideprotsessi.

Vaata tunnivideot alates 06:55 ja vasta järgnevatele küsimustele.

http://uttv.ee/naita?id=18419

Videolõik 06:55-09:25

  • Kuidas õpetaja sõnastab ümber ühe õpilase poolt teisele antud tagasisidet?
  • Pane tähele, kas õpilased annavad teistele tagasisidet andes soovitusi või osutavad vigadele.

Videolõik 11:06-13:37

  • Õpilased peavad hindama, kas eelnevalt küsimusele vastanud õpilane vastas õigesti. Miks õpetaja laseb teisel õpilasel öelda, kas vastus on õige, kui vastuseid näidatakse vastamise järel niikuinii slaidile?

Videolõik 19:20-20:15

  • Õpetaja annab õpilastele ülesande anda positiivset tagasisidet pinginaabri joonistusele. Kuidas õpetaja õpetab teise õpilase tunnustamist?