Õpetaja viga kui õppimisvõimalus

Kui õpilane või ka õpetaja teeb vea tunnis teiste kuuldes, siis on see talle sageli ebamugav. Õpetajal on võimalus vähendada õpilases tekkivat pinget, kui õpetaja tänab õpilast õppeprotsessis (mitte hindelise harjutuse sooritamisel) tehtud vea eest, sest nii saavad kõik esiletulnud veast õppida. Õpilase tehtud viga annab õpetajale tagasisidet selle kohta, kuidas õpilasel uue osa omandamine läheb ja millised aspektid valmistavad raskusi.

Ka õpetajal võib ette tulla vigu, mille "kinnimätsimisega" kaotab ta ühe harjutamise võimaluse. Õpetaja saab väärtuslikku tagasisidet õpilase edasijõudmise kohta, kui õpilane annab teada õpetajal tekkinud veast. Kui õpilane on märganud õpetaja viga, saab õpetaja paluda õpilastel viga parandada. Järgnevas videolõigus on näha, kuidas õpetaja tehtud viga muutub harjutuseks.

Vaata videolõiku ja vasta järgnevatele küsimustele.

http://uttv.ee/naita?id=18418

  • Õpetaja on teinud vea planeedi nime kirjutades. Õpetaja muudab vea harjutuseks. Kuidas saavad algklassi õpilased harjutada lugemisoskust, õigekirja ja häälimist õpetaja vea kaudu?
  • Milliseid vigu oled kohanud õpetajatel õpilasena või ise praktiseeriva õpetajana? Kuidas need olukorrad lahendati? Milliseid harjutusi oleks saanud teha selliste vigade põhjal?