Kuidas õpiobjekti kasutada?

Täispikas videonäites (vt Tagasisidestamine õppeprotsessis) on võimalik jälgida ja analüüsida erinevate tagasisidevõtete võimalusi ja mõju, sh:

  • hinnangulist ja hinnanguvaba tagasisidet
  • verbaalseid ja mitteverbaalseid väljendusõimalusi tagasiside andmiseks
  • õpetaja-õpilane, õpetaja-klass ning õpilane-õpilane tagasisidestamist
  • efektiivse ja ebaefektiivse tagasiside erinevust

Lühilõikudes on eraldi käsitletud ümbersõnastamist kui tagasisidevõtet ning vigu kui õppimisvõimalusi.

Õpiobjektis esitatud videolõike saab korduvalt vaadata, niiöelda aega edasi-tagasi kerida, ning panna tähele ja analüüsida detaile, millest pedagoogiline praktika koosneb. Videonäidetele lisaks esitatud teoreetiline materjal loob tausta, küsimused, eneseanalüüsi- ja märkamisülesanded võimaldavad õppijal arendada oma märkamis- ja refleksioonioskusi ning siduda õpitavat oma pedagoogilise praktikaga.