Ümbersõnastamine

Ümbersõnastamine eeldab aktiivset kuulamist. Vestluskaaslase öeldut saab ümber sõnastada mitmel moel:

  • kokkuvõtlik ümbersõnastamine (võimaldab lühidalt peegeldada, kuidas teise inimese öeldust aru saite, või välja tuua selle olulisemad aspektid)
  • sõna-sõnalt ümbersõnastamine
  • nihestatud või kohandatud ümbersõnastamine (võimaldab muuta rõhuasetust või sõnastada kriitika ettepanekuks)

Vaata videonäidet ja analüüsi seda järgnevate küsimuste valguses.

http://uttv.ee/naita?id=18409

  • Kuidas õpetaja annab märku, et ta kuulas ja mõistis õpilase öeldut?
  • Jälgi, kuidas õpetaja pehmendab hinnanguid ning aitab sõnastada kriitika konstruktiivseks ettepanekuks.