Tagasisidestamine õppeprotsessis

Vaata videot ja vasta järgnevatele küsimustele. Küsimuste järele on  märgitud, millistest lõikudest võib leida vastuseid või kõige iseloomulikumaid näiteid.

http://uttv.ee/naita?id=1841

  • Milliseid sõnu kasutab õpetaja kiire ja tihedalt esineva tagaside andmisel? (vt videolõiku 00:00-02:45)
  • Kas tagasisidet antakse õpilase isikule või tema tegevusele? (vt videolõiku 02:45-05:22)
  • Kas tagasisidet antakse ühele õpilasele või rühmale? (vt videolõiku 02:45-05:22)
  • Kuidas on korraldatud tagasiside andmine klassi ees teksti lugevatele õpilastele? (vt videolõike 02:45-03:55 ja 08:20-09:25)
  • Kuidas õpetaja annab hinnangu õpilastelt tulevale tagasisidele ning liidab sellele omapoolse tagasiside? (vt videolõiku 08:20-09:25)
  • Too näiteid õpetaja hinnanguvabast tagasisidest. (vt videolõiku 15:50-16:49)
  • Too näiteid õpetaja kirjeldavast tagasisidest. (vt videolõiku 15:50-16:49)
  • Millise mitteverbaalse tegevusega soovitab õpetaja õigesti vastanud õpilastel ennast kiita? (09:59-10:27)
  • Milliseid verbaalseid ja mitteverbaalseid väljendusvõimalusi kasutab õpetaja õpilastele tagasiside andmiseks? (vt videolõiku 15:50-16:50)
  • Õpetaja kasutab õpilase lause kordamist tagasiside andmiseks. Kas ta sel viisil nõustub õpilase vastusega või mitte? Millel põhineb teie arvamus? (vt videolõiku 17:30-18:42)