Webinarid

Infoühiskonna keskus korraldab kord kuus veebiseminare ehk webinare - live'is ülekantavaid vestlusi erinevatel infoühiskonda puudutavatel teemadel, mille eesmärgiks on tutvustada nii infoühiskonnaga seonduvaid uurimisteemasid ja -küsimusi kui ka infoühiskonna uurijaid. Stuudios modereerib vestlusi Kadri Ugur (ühiskonnateaduste instituut).

Infoühiskonna keskuse webinarid on nähtavad TÜ ühiskonnateaduste instituudi Youtube'i kanalil. Lisaks kantakse meie webinare 2017. aasta algusest üle ka Postimees Online'is ja ERRi Novaatori portaalis. 

Webinari toimumise ajal on vaatajatel võimalus ka ise jooksvalt vestlusesse sekkuda. Selleks tuleb vaatajal Youtube'i sisse logida. Webinari otseülekande ajal saab kasutaja oma küsimused ja kommentaarid kirjutada videoaknast paremal olevasse live chat kasti. 


Tulevased webinarid

21.03.2017 kell 15.00
Märtsikuu webinari teemaks on "Privaatsus ja eetika infoühiskonnas". Kust jooksevad eraelu ja avaliku elu piirid? Kuidas reguleerib neid küsimusi seadusandlus? Millised on eetilised väljakutsed nii indiviidi kui infoühiskonda uurivate teadlaste jaoks? Nendel ja muudel teemadel vestlevad filosoofia doktorant Katrin Laas-Mikko ja meediauuringute professor Andra Siibak. Videointervjuu vahendusel kommenteerivad teemat kirjanduse ja kultuuriteaduste doktorant Keiu Telve ning võrdleva õigusteaduse lektor Mario Rosentau.


Toimunud webinarid

21.02.2017 kl 15.00
Veebiseminari teemaks oli "Poliitilised ja isiklikud otsustusprotsessid tõejärgses ühiskonnas". Stuudios olid sellel teemal arutlemas professor Marju Lauristin (ühiskonnateaduste instituut) ning professor Vello Pettai (Johan Skytte poliitikauuringute instituut). Täiendavad kommentaarid andsid semiootik Andreas Ventsel (TÜ filosoofia ja semiootika instituut) ning Marju Himma-Kadakas (TÜ ühiskonnateaduste instituut, ERR). 

Vaata webinari siit.

NB! Loe lisaks: 

  • TÜ  semiootika ning kultuurikommunikatsiooni nooremteaduri Mari-Liis Madissoni ning semiootika vanemteaduri Andres Ventseli artikkel "Mis on tõejärgse retoorika tõetingimused?", mis ilmus 27.01.2017 Sirbis ning 20.02.2017 Postimehe veebiportaalis

17.01.2017
Jaanuarikuu veebiseminaris olid vaatluse all suurandmete ja suurte tekstikorpuste töötlemisega seotud teemad: milliseid erinevaid võimalusi selleks on? Milliste metodoloogiliste ja eetiliste probleemidega tuleb lähiajal tegelda? Stuudios olid kvantitatiivse keeleteaduse teadur Kristel Uiboaed (eesti ja üldkeeleteaduse instituut) ning Maris Männiste (ühiskonnateaduste instituudi infosüsteemide assistent, doktorant). Arutelusse panustasid ka ühiskonnateaduste instituudi meediauuringute vanemteadur Anu Masso ja inimgeograafia professor Rein Ahas (ökoloogia ja maateaduste instituut), vestlust modereeris Kadri Ugur.

Webinari saab järele vaadata siit.

NB! Loe lisaks:

  • TÜ kvantitatiivse keeleteaduse teaduri Kristel Uiboaia, arvutilingvistika dotsendi Kadri Muischneki ja eesti keele vanemteaduri Liina Lindströmi artikkel sellest, kuidas tänapäevane keeleteadus kasutab ära suuri tekstiandmeid. ERR Novaator, 16.01.2017
  • TÜ ühiskonnateaduste instituudi vanemteaduri, Zürichi Tehnikaülikooli Marie Curie stipendiaadi Anu Masso artikkel "Suurandmed – «maavara» või «radioaktiivsed jäätmed»?"Postimees Online, 17.01.2017
  • TÜ ühiskonnateaduste instituudi infosüsteemide assistendi ja doktorandi Maris Männiste artikkel "Sotsiaalmeedia suurandmeid tõlgendada polegi nii lihtne"ERR Novaator, 18.01.2017

20.12.2016
2016. aasta viimases webinaris oli stuudios külas Tuleviku Tehnoloogiate Sihtasutus. Tartu ülikooli tudengeid, õppejõude ja vilistlasi koondav TTSA on võtnud eesmärgiks kaasa aidata sellele, et tulevikutehnoloogiate mõju Eesti ühiskonnale oleks maksimaalselt positiivne ja nende kasutuselevõtt oleks kaalutletud ja laialdaselt mõistetud otsus. Stuudios arutlesid teemadel, kuidas toetada uue teadmuse rakendamist ühiskonna eri valdkondades ja kuidas TTSA selles osas panustab, Allan Aksiim, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi magistrant ja TTSA juhatuse liige ning Margus Niitsoo, krüptograaf, ettevõtja, TTSA nõukogu liige. Tehnoloogiliste muutuste mõjudest ajaloolises plaanis mõtiskles lisaks teoloogiadoktor Jaan Lahe (Tallinna Ülikool). 

Webinari saab järele vaadata siit.

15.11.2016
Webinaris rääkisid infotehnoloogia mõjude uurimisest ja oma sellealastest tegevustest psühhomeetria teadur ja lektor Karin Täht (psühholoogia instituut), kes on muuhulgas uurinud nutiseadmete kasutamise mõju õpilaste õppeedukusele ja tehnoloogiauuringute vanemteadur Mihkel Solvak (Johan Skytte poliitikauuringute instituut), kes rääkis Center of IT Impact Studies tööst. Lisaks kommenteeris infotehnoloogia arengutega kaasnevaid mõjusid ajakirjanduses ja meediasfääris professor Axel Bruns (Queensland University of Technology). 

Novembrikuu veebiseminar on järelvaadatav siit

18.10.2016
Infoühiskonna keskuse esimeses webinaris rääkisid meediauuringute professor Andra Siibak ning õppeprorektor Mart Noorma moderaator Kadri Uguriga sellest, mis on infoühiskond ning miks on vaja infoühiskonna keskust. Videointervjuudes avasid IT-õiguse teadur Helen Eenmaa-Dimitrieva, keeletehnoloogia teadur Kadri Vider ning Malmö Ülikooli vanemõppejõud Pille Pruulmann-Vengerfeldt infoühiskonna probleemistikku erinevate nurkade alt, andes aimu sellest, kuidas erinevate distsipliinide esindajad infoühiskonda mõtestavad ja seda uurivad. 

Webinar on järelvaadatav siit

back forward