Teaduslik tegevus

Keskuse uurimisrühmade peamised uurimishuvid on seotud uute digitehnoloogiate kasutuselevõtu ning digiühiskonna arenguga seotud tulemitega, mille juures on eriline väljakutse mõtestada ja modelleerida ettekavatsematuid  sotsiaalseid, psühholoogilisi, majanduslikke jm (kõrval)mõjusid.

Keskuse mõned uurimisteemad:

  • Digiühiskonna mõjud: indiviidi tasandil (psühho-sotsiaalne kohanemine tehnoloogiliste muutustega ja nendega seotud nn sotsiaalse ja personaalse aja kiirenemisega; võimalikud kaasnevad riskid ja arenguvõimalused); ja organisatsioonide ning institutsioonide tasandil (sotsiaal-poliitiline kohanemine ja kohanematus tehnoloogiliste muutustega, muutustele vastuseis)
  • Laste ja täiskasvanute digipädevuste ja digitaalse kirjaoskuse arendamine
  • “Mina” kvantifitseerumine: individuaalsete elude andmestumine (privaatsus, usaldus, turvalisus, väärtused)
  • Suurandmete kasutamisega seonduvad sotsiaalsed, kultuurilised, juriidilised ja eetilised väljakutsed
  • Sotsiaalne innovatsioon, loovus ja nutikas spetsialiseerumine digiühiskonna kontekstis
  • Mobiilsus, residentsus ja hargmaisus ning kaasnevad tehnoloogilis-majanduslikud arengud
  • E-riigi õiguslikud alused
  • Eesti kui e-ühiskonna arengutasemete analüüs – avalike e-teenuste (e-hääletus, e-tervis, e-residentsus, e-kool) mõjuanalüüsid sh riikluse, sotsiaalsete suhete, moraalsuse ja eetilisuse kontekstis.  

Kasutage kõrvalolevat menüüd või allolevaid linke, tutvumaks täpsemalt infoühiskonna keskuse erinevate teadustegevust edendavate ettevõtmistega.

back forward