Teadusseminarid

Keskuse teadusseminarid toimuvad kord kuus. Infoühiskonna keskuse teadusseminarid on kohaks, kus TÜ erinevate erialade esindajad omavahel kokku saavad, tutvustamaks oma uurimistööd, vahendamaks ideid ja kontakte või arutlemaks üldisemalt keskuse teadustegevuse arengusuundade ja - võimaluste üle.

Teadusseminarid toimuvad reeglina iga kuu teisel teisipäeval algusega kell 16.00 Lossi 36-205.


Tulevased seminarid:

10.04.2017 kl 15-17 Lossi 36-104
Aprillikuu teadusseminar toimub erandkorras esmaspäevasel päeval. Sel korral toimub seminar vestlusringi vormis, oleme külla palunud andmekaitse inspektsiooni esindajad: peadirektor Viljar Peebu, IT-nõunik Urmo Parmu ning vaneminspektor Kristjan Küti, kellega koos arutleme andmekaitse ja privaatsuse teemadel, käsitledes muuhulgas ka näiteks seda, millised andmekaitsealased probleemid võivad tekkida suurandmete analüüsimisel. Vestlusringis osalevad ka prof. Marju Lauristin (ühiskonnateaduste instituut, Euroopa Parlament) ja prof. Margit Sutrop (filosoofia ja semiootika instituut, eetikakeskus). 

Kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema ja rääkima, kuid parema korraldamise huvides palume oma tulekust märku anda, registreerudes siin. (NB! registreerimisel küsime ka teie struktuuriüksust ja ametikohta, mida kasutame ülevaate koostamiseks keskuse tegevustest).


Varasemad seminarid

14.03.2017 kl 16-18 Lossi 36-205
Märtsikuu teadusseminaris jätkasime artiklitoetuse saanud projektide tutvustamisega.

  • Artikli "E-extreme Estonia: Discursive opportunities and narratives of the populist radical right in Estonia" (autorid: Mari-Liis Madisson, Andres Kasekamp, Louis Wierenga) tutvustuse tegi Mari-Liis Madisson;
  • Artiklit "Concept of digital content – future technological developments and exceptionalism in legal regulation" (autorid: Irene Kull, Aleksei Kelli, Kadri Vider) tutvustas Irene Kull; 
  • Artiklist "Lessons learned from e-health system" (autorid: Mare Ainsaar, Raul-Allan Kiivet, Ave Roots, Oliver Nahkur) rääkis Mare Ainsaar.

Lisaks oli seminaris võimalus jagada oma projektiideid nendel, kes soovivad taotleda uusi ETAGi rühmagrante.

14.02.2017 kl 16-18 Lossi 36-205
Seminaris tutvustasid oma artikleid kaks artiklitoetuse saanud gruppi:

  • artiklist "Mobile time as a blessing or a curse: Perceptions of Smartphone Use and Personal/Social Time among Generational Groups in Estonia" (autorid: Veronika Kalmus, Anu Masso, Signe Opermann, Karin Täht) rääkisid Veronika Kalmus ja Signe Opermann;
  • artiklit "Generational Differences in Spatial Mobility: Study of Activity Spaces with Mobile Phone Data" (autorid: Anu Masso, Siiri Silm, Rein Ahas) tutvustas Siiri Silm.

Lisaks esinesid Dmytro Fishman, kes on ATI bioinformaatika nooremteadur ning rääkis sellest, millised projektid on praegu käsil andmeteadlastel ja bioinformaatikutel ning Dmytro Khutkyy, Johan Skytte poliitikauuringute instituudi külalisteadur ning e-demokraatia labori juhataja Ukraina Riiklikus Kyiv-Mohyla Ülikoolis.

10.01.2017 kl 10-14
Seminar toimus laiendatud koosoleku vormis, ühiselt arutleti keskuse arengusuundade üle 2017. aastal, pandi paika olulisemad tegevused ja teadussuunad. 

13.12.2016 kl 16-18
Detsembrikuu seminar toimus koosoleku vormis, ühiselt võeti kokku keskuse saavutused 2016. aastal, vaadati üle arengufondi taotluses keskuse poolt püstitatud ülesanded ning arutleti edasiste tegevuste üle. Osalejatele tutvustati keskusele laekunud koostööpakkumisi.

08.11.2016 kl 16-18
Infoühiskonna keskuse esimesel teadusseminaril esinesid ettekannetega prof. Urmas Varblane (majandusteaduskond), kes tutvustas mõtet koondada infoühiskonna keskuse teadustegevus infoühiskonna ettenägematute tagajärgede uurimise ümber ja prof. Rein Ahas (ökoloogia ja maateaduste instituut) tutvustas infoühiskonna uuringuid praktikas hargmaisuse uurimise näitel mobiilse positsioneerimise abil. Laur Kanger (Sussexi ülikooli teadur) kaardistas oma ettekandes valgeid laike infoühiskonna uuringutes. 

back forward