Sisekoolitused

Infoühiskonna keskus organiseerib erinevaid koolitusi, mis on mõeldud peamiselt TÜ töötajatele ja doktorantidele ja keskenduvad enamasti andmeanalüüsi metodoloogiate tutvustamisele.

Kevadsemestril 2017 toimub kaks andmetöötluse ja -analüüsi teemalist sisekoolitust.


Suurandmete analüüsi teemaline seminar

Selle kahepäevalise koolituse eesmärgiks on anda osalejate baasteadmised andmehaldusest, andmeanalüüsist ja visualiseerimisest, kasutades R programmeerimiskeelt. Koolitus on suunatud TÜ töötajatele ja doktorantidele, kes tegelevad suurte andmehulkade korrastamise, analüüsi ja visualiseerimisega. Koolitus on sobilik ka algajatele. 

Toimumised: 3.04.2017 kl 10-17; 04.04.2017 kl 10-17

Koolitajad: Elena Sügis ja Dmytro Fishman, TÜ arvutiteaduse instituudi bioinformaatika nooremteadurid

Töökeel: inglise keel

Kohtade arv: 30

Rohkem infot koolituse kohta nii eesti kui inglise keeles ja registreerimine


Suurte tekstimassiivide analüüsi koolitus

Koolituse eesmärk on tutvustada olemasolevaid eesti keele ressursse ja töövahendeid tekstiandmete töötlemiseks ja esmase analüüsi tegemiseks.Koolitusel räägitakse probleemidest, mis on omased eestikeelsetele tekstiandmetele ja millele tuleks uurimistööd tehes tähelepanu pöörata. Praktilistes osades õpitakse lihtsamaid tekstiandmete analüüsimise töövõtteid. Koolituse erinevad sessioonid ei ole üksteisest sõltuvalt ja neid on võimalik läbida eraldi.
Koolituse korraldajateks on infoühiskonna keskus koostöös ühiskonnateaduste instituudiga.

Toimumised: 18.01.2017 kl 13-16; 25.01.2017 kl 13-16; 15.02.2017 kl 13-16; 08.03.2017 kl 13-16

Koolitajad: Kristel Uiboaed, Kadri Muischnek, Liina Lindström (eesti keele ja üldkeeleteaduse instituut)

Keel: koolitus on eesti keeles

Registreerimine: registreerimine sellele koolitusele on lõppenud.

back forward