Märtsikuu teadusseminar 14.03.2017 kl 16-18 Lossi 36-205

28.02.2017

Märtsikuu teadusseminaris jätkame artiklitoetuse saanud projektide tutvustamist.

  • Artikli "E-extreme Estonia: Discursive opportunities and narratives of the populist radical right in Estonia" (autorid: Mari-Liis Madisson, Andres Kasekamp, Louis Wierenga) tutvustuse teeb Mari-Liis Madisson;
  • Artiklist "Concept of digital content – future technological developments and exceptionalism in legal regulation" (autorid: Irene Kull, Aleksei Kelli, Kadri Vider) tutvustavad Irene Kull ja Kadri Vider; 
  • Artiklist "Lessons learned from e-health system" (autorid: Mare Ainsaar, Raul-Allan Kiivet, Ave Roots, Oliver Nahkur) räägib Mare Ainsaar.

Lisaks pakume märtsikuu seminaris välja võimaluse tutvustada oma projektiideid nendel, kes plaanivad hakata taotlema ETAGi uut rühmagranti (kuni 5 inimest). Nende grantide puhul on vägagi oodatud interdistsiplinaarsus ning ka koostöö väljaspool ühte ülikooli, keskuse uurimisseminar võib siinkohal anda hea võimaluse ideede tutvustamiseks ja täiendavate kontaktide leidmiseks. Huvilistel palume hiljemalt 7. märtsiks teada anda Kristel Vitsale (kristel.vits@ut.ee).

Kõik huvilised on seminari oodatud!