Häkatonid

Häkaton on fokuseeritud rühmatöö formaat, kus eri valdkondliku tausta ja kogemusega inimesed kogunevad, et leida lühikese aja jooksul intensiivselt panustades lahendus mõnele rühma liikmeid huvitavale olulisele probleemile. Häkaton pärineb algselt IT-ringkondade häkkerikultuurist, kuid formaat on võetud kasutusele ka ettevõtluse ringkondades (nn startup-häkatonid).

Tartu Ülikooli häkaton erineb tavapärastest häkatonidest, kuna lisaks ettevõtlusele on rõhutatud ka väljund teadustöösse ja ülikooli teadmuse väärindamisse üldise ühiskondliku hüvena. Häkatoni tulemuseks pole alati valmislahendused, vaid nende kavandid, uurimisprojektid, äriprojektid vmt, millest mõned on ka edukad ning arenevad edasi pärast häkatoni. Iga üksiku häkatoniprojekti edust sõltumata aitab selline valdkonnaülene intensiivkoostöö ülikooli eri instituutidel olla vahetumas kontaktis üksteisega ja ühiskonnas toimuvaga tervikuna ning siduda teadustöö tihedamalt tänapäeva ühiskonna tegelike väljakutsetega.

31.03-01.04.2017 toimub Tartus Sparki demokeskuses 24h häkaton, et leida lahendusi väljakutsetele, mida seab avaliku arutelu sfäärile nn tõejärgne ajastu. Reede õhtul ideede ajurünnaku ja tiimideks jagunemisega algava ning laupäeva õhtul parimate projektide austasustamisega lõppeva ürituse fookuses on andmeajakirjandus ja IT-lahendused, millega tagada avalikus sfääris leviva info usaldusväärsust kiiresti muutuvas infoühiskonnas. Oodatud on sõltumata erialast, valdkonnast ja kogemusest kõik, kes on valmis 24h jooksul tiimitööna otsima lahendusi meediasfääri väljakutsetele.

Registreerimine avaneb peagi!

Mida tähendab tõejärgsus?
Tõejärgsus (ingl k post-truth) on termin, millega humanitaar- ja sotsiaalteadustes kirjeldatakse avaliku sfääri muutumist tundlikuks emotsionaalsele manipulatsioonile ning andmete, faktide ja kontrollitud info rolli vähenemist inimeste meediatarbimise valikute tegemisel. Post-truth valiti 2016. aastal Oxfordi sõnaraamatute poolt aasta sõnaks ja sellega seoses toimub TÜs rida üritusi. Näiteks korraldab avalikke seminare Semiosalong, maikuus toimub Käärikul filosoofia aastakonverents Faktid, vaidlused ja argumendid „tõejärgsuse” ajastul, ka infoühiskonna keskuse veebruarikuine webinar oli pühendatud just tõejärgse ühiskonna teemale. Samuti ilmus 27. jaanuaril 2017 selleteemaline Sirbi erinumber.

Miks me häkatoni teeme?
Infoühiskonna keskuse eesmärk on selle häkatoni käigus eksperimenteerida tänapäevaste andmeajakirjanduse (ingl k data journalism) vahenditega, kaasata sellesse infotehnolooge ja nende erialade esindajaid, kellele avaliku arutelu sfääri olukord uurimisobjektiks on või lihtsalt korda läheb.

Häkatoni otseseks väljundiks võivad olla nii uuriva andmeajakirjanduse artiklid (ingl k datastory), aga ka projektid avaliku sfääri enda uuendamiseks IT- ja muude sääraste vahenditega. Parimatele projektidele antakse partneritelt ja sponsoritelt auhinnad ja tiimidel on võimalik oma ideid arendada edasi nt sügisel TÜ Arvutiteaduse Instituudi eestvedamisel korraldataval andmehäkatonil.

Häkatoni korraldajad:

TÜ Infoühiskonna Keskus ja TÜ Ideelabor

Lisainfo:

Märt Põder, häkatoni projektijuht
e-post: p6der@ut.ee, tel +372 55643754

back