Konkurss infoühiskonnaalaste teadusartiklite kirjutamiseks

2016. aasta detsembris viis infoühiskonna keskus läbi konkursi interdistsiplinaarsete infoühiskonnaalaste teaduasrtiklite kirjutamise toetamiseks. Konkursile laekus kokku 18 taotlust. Taotlejaid oli igast valdkonnast, kokku 15 erinevast TÜ struktuuriüksusest. Lisaks akadeemilistele töötajatele oli taotlejate hulgas ka tudengeid (magistrandid, doktorandid). Artiklikonkursi tulemusena otsustati toetada 6 artikliprojekti:

1) Lessons learned from e-health system
Autorid: Mare Ainsaar (ühiskonnateaduste instituut), Raul-Allan Kiivet (peremeditsiini ja rahvatervishoiu instituut), Ave Roots (ühiskonnateaduste instituut), Oliver Nahkur (ühiskonnateaduste instituut)

2) E-extreme Estonia: Discursive opportunities and narratives of the populist radical right in Estonia
Autorid: Mari-Liis Madisson (filosoofia ja semiootika instituut/ ühiskonnateaduste instituut), Andres Kasekamp (Johan Skytte poliitikauuringute instituut), Louis Wierenga (Johan Skytte poliitikauuringute instituut)

3) Mobile Time as a Blessing or Curse: Perceptions of Smartphone Use and Personal/Social among Generational Groups in Estonia
Autorid: Veronika Kalmus (ühiskonnateaduste instituut), Anu Masso (ühiskonnateaduste instituut), Signe Opermann (ühiskonnateaduste instituut), Karin Täht (psühholoogia instituut)

4) Generational Differences in Spatial Mobility: Study of Activity Spaces with Mobile Phone Data
Autorid: Anu Masso (ühiskonnateaduste instituut), Siiri Silm (ökoloogia ja maateaduste instituut), Rein Ahas (ökoloogia ja maateaduste instituut)

5) Enabling secondary market of e-books disseminated via Amazon: legal and technical arrangements
Autorid: Liliia Oprysk (õigusteaduskond), Raimundas Matulevičius (arvutiteaduse instituut), Aleksei Kelli (õigusteaduskond)

6) Concept of digital content – future technological developments and exceptionalism in legal regulation Autorid: Irene Kull (õigusteaduskond), Aleksei Kelli (õigusteaduskond), Kadri Vider (arvutiteaduse instituut)

back forward