Illustratsioon: Kristina Viin

Usuteaduskonna taasavamisest möödub 2021. aasta sügisel 30 aastat. Tähistame seda mitmete sündmustega, mille kohta leiate lähemat infot järgnevatelt lehtedelt.

Vilistlaste meenutused kõige olulisemast, mida saadi usuteaduskonnast.

Pildid UTTV fotogaleriist. Inimesed pildil ja tsitaatide autorid ei ühti.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Laia usulise maailmavaate, mitte hukkamõistva suhtumise, baasi eluks ja julguse sellelt ükskõik mida juurde õppida.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Olen õnnelik, et kohe peale gümnaasiumi lõppu just teoloogiat õppima tulin, see arendas mõistust ja mõistmist.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Naudin reisimist tänu teoloogiale. Muidugi sain ka bakalaureuse kraadi.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Tutvumine erinevate konfessioonide esindajatega harjutas võimekust leida fakte ja jätta kõrvale hierarhiline mõtlemine.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Väga palju uusi teadmisi, kusjuures mitte üksnes faktiteadmisi, vaid lihtsalt mõõtmatult laiema silmaringi.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Nii mitmekihilist ja laia humanitaarharidust pole ühelgi teisel Tartu Ülikooli bakalaureuseõppe erialal võimalik saada.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Laiapindse kultuuri- ja religioonitausta, laiema silmaringi ja oskuse vaadata sügavamale "fassaadi" taha.

 • Foto: Ove Maidla/Tartu Ülikool

  Avardunud maailmataju ja väga kvaliteetse laiapõhjalise humanitaarhariduse.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Harjumus arutleda ja juurelda asjade üle.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Sain omamoodi "vabaks laskmise tunde", et kõik teistmoodi ja erinev ei olegi alati vale. Mõistan, miks inimesed usuvad just nii.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Õpitu on palju aidanud nii ennast kui ka lähedasi, keda olen saanud rasketel aegadel toetada.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Teadmine, et eksistentsiaalne areng on inimestele oluline olnud enne ja on nüüd, ükskõik millisesse kultuuri nad ei kuulu.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Avatuma elutunnetuse ja maailmamõistmise, hea hariduse

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  "Prillid", millega maailma näha. Oskuse leida põhjus-tagajärg suhet. Oskuse olla samal ajal kriitiline ja empaatiline.

 • magister

  Nautisin väga magistritöö kirjutamise protsessi, õppisin ja arenesin selle jooksul samaväärselt kogu õpingute ajaga.

 • paat

  Väärtuslikud inimesed minu ümber, sh tutvumine õppejõudude ning nende maailmadega. Aga muidugi ka väga spetsiifilised teadmised.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Usuteaduskond on toetanud mu uudishimu maailma kohta rohkem teada saada.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Laiem maailmapilt, ühiskondlike ja ajalooliste protsesside, inimloomuse mõistmine

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Laiapõhjalise ülevaate erinevatest relgioonidest ja new age ajastust, kuidas religioon on mõjutanud kultuuri ja vastupidi

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Kadus hirm inimestega suhtlemisel, sain avara silmaringi.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Võimaluse õppida mitmete väga heade, huvitavate, tarkade õppejõudude all

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Oskuse mõista maailma mitmekihilisust ja hinnata eri maailmavaateid ja religioonide rolli nende maailmavaadete kujundamisel.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Eksistentsiaalsetele küsimustele erinevaid vaatenurki. Huvitavaid teadmisi teistest usunditest. Häid sõpru.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Tolerantsus ja eelarvamusteta suhtumine teistesse, analüüsivõime.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Haridus ja abikaasa.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Teadmisi, mõistmist, laia silmaringi, head haridust, sõpru, isiklikku kasvamist.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Palju uusi sõpru, teadmisi, maailmakäsitluse mitmekihilisemat nägemist, silmaringi avardavaid elukogemusi, humanitaarhariduse..

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Usuteaduskonnas õppides sai minust see, kes ma olen, mõjutajaks ja vormijateks oli nii õpitu, õppejõud, kui ka leitud sõbrad.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Keskkond, kus nö üle nähtava piiride asju arutada ja seda teaduslikkusele tuginedes.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Usk annab vastuseid erinevatele eluküsimustele, lahenduse probleemile, teist vaatenurka ....

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Kõige olulisemad olid teadmised kristluse kohta, vanakreeka keele õppimine.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Võimaluse elus edasi liikuda.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Tõenäoliselt hakkasin usuteaduskonnas taipama, kui rikas ja huvitav on usu ja religiooniga seonduv maailm.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Õppimise võime, distsipliin, haridus.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Väga palju teadmisi ja väärtuseid, mida hoida ja arendada jätkuvalt.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Aega järele mõelda, mida ma elult tahan.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Systemaatiliste tekstide lugemis- ja mõistmisvõime õppejõudude suunamine klassikaliste keeltega tegelemise juurde.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Maailma kirjususe ning statistilise "tavalise inimese" enesekindluse puudumise ja manipuleeritavuse määra tunnetamine

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Kohtumised tarkuse süvakihtideni jõudnutega - Marju Lepajõe, Thomas Andreas Põder, Urmas Petti, Urmas Nõmmik, Jaan Kivistik jt

 • raamatud

  Julgen teha parandusi usuga seotud tõlketekstides, kuna pean end ikkagi ses vallas enamikust pisut haritumaks.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Usuteaduskonna algne humanistlik vaimsus, mõtlemise vabadus.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Rikkalikult inspiratsiooni ja vaimuvalgust äärmiselt põnevatelt isikutelt/isiksustelt.

 • tom

  Teadustekstide koostamise harjumus, juurdepääs erialasele kirjandusele, püsivad kontaktid mõne eesti- ja ja välismaise õppejõuga

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Avar maailmavaade ja suhtumine teistesse inimestesse muutus humaansemaks. Usun, et see aitas kaasa palju minu Mina-arengule.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Väga ilusad seminarid, kuna oli koos väike aga mõnus punt (sõpruskond), mis on säilinud ka pärast õpingute lõppemist.

 • Foto: Ove Maidla/Tartu Ülikool

  Toredad mälestused ilusast noorusajast, mida meenutada.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Erakordselt huvitavad loengud korüfeedelt nagu Kalle Kasemaa, Tõnu Lehtsaar, Tarmo Kulmar etc...

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Igapäevaselt tarkade inimeste keskkonnas viibides muutusid ka ise pisut targemaks, loodetavasti:)

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Õppida oli tohutult tore. See oli puhas lõbu, kui välja arvata mõningad kohustuslikud ained.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Palju uusi kogemusi, teadmisi, kontakte, mõned eluaegsed sõbrad ja lõpuks vist suure egolaksu ka, kui asi kaante vahele sai.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Igatahes tohutu meeldivad emotsioonid algusest lõpuni.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Mingi tunnetus selle kohta, mis asi on kultuur ja inimene selle loojana. Et Jumalast on võimalik ja võib olla vajalik rääkida.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Oskan näha elu teise nurga alt ja mõistan asjade sügavamaid tagamaid.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Kuigi see polnud kõige kasulikum valik, need aastad, mis ma usuteaduskommas veetsin, olid mu elu kõige põnevam vaimne rännak.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Evangeelse usu olemuse taipamine, mis enne teoloogia õppimist ei olnud nii selge, ja selle läbi avastatud vabadus.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Võimaluse tegeleda sügavamalt mulle juba varem huvi pakkunud vaimsete teemadega ja suurepärased inimesed.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Julgus erineda. Eneseiroonia ja hea huumorimeele.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Mitmed usuteaduskonna õppejõud on minu vaimsed teejuhid, kes on inspireerinud nii usualastel otsingutel kui tööalaselt

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Lisaks suurepärasele haridusele häid sõpru, parema suhtlusoskuse ja kogemuse sõbralikus keskkonnas olemisest.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Oskus luua seoseid suures infohulgas ning mõista paremini inimeste (ja ka riikide) käitumist ja motivatsioone

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  "Suur pilt", eneseusk, realistlik maailmavaade.

 • Foto: Ove Maidla/Tartu Ülikool

  Minus arenes välja siiras rõõm õppimisest, mida tahan tulevikus õpetajaametis või sotsiaalvaldkonnas lastele edasi kanda.

 • Foto: Andres Tennus/Tartu Ülikool

  Abikaasa

 • ümarlaud

  Kõrgharidus on kasvamise ja arenemise aeg. Selleks oli usuteaduskond väga hea keskkond ja avardasid noore inimese maailma.