.

Õppimist toetav õpetamine ülikoolis

Rahvusvaheline õppejõudude konverents Tartus

23.–25. jaanuaril 2018

  

Konverentsi toetab osaliselt Euroopa Regionaalarengu Fondi ASTRA programmi projekt Per Aspera.

The conference is partially funded by the project PER ASPERA (ASTRA programme, European Regional Development Fund).

 

 

 

 

  

Tänapäevases kõrghariduses on oluline õppimiskesksus, mille saavutamine on võimalik vaid kõigi haridusvaldkonnas tegutsevate inimeste koostöös. Õppimise ja õpetamise arendamisele pühendatud konverentsil leiavad käsitlemist õppimiskesksuse olemus, tänapäevased õppimist toetavad õppe- ja hindamismeetodid, valdkondlikud eripärad õpetamises ja õppimises ning juhtimise roll õppekvaliteedi tagamisel. Konverents annab võimaluse tutvustada oma õpetamise arendamist ja uurimist ning tutvuda kolleegide kogemustega. Osalema on oodatud kõik õppejõud, kes on huvitatud õppija arengu toetamisest ja  õpetamise arendamisest kõrgkoolis.  

        

Teaching for learning – the university perspective

Conference in Tartu (Estonia)

23–25 January 2018

Learning-centered teaching approaches that can only be achieved through cooperation are a cornerstone of today’s higher education. This conference is dedicated to the development of teaching and learning and deals with issues such as the essence of learning-centered teaching, new teaching tools that support and facilitate quality learning, differences in field-specific teaching, and the role of leadership in ensuring quality  teaching and learning. The conference provides opportunities to present results of higher education research and the scholarship of teaching and learning, as well as to share best practice experiences with colleagues. Everyone interested in supporting the development of their students and enhancing their teaching in higher education is invited to participate.

 

Participants

The conference welcomes all members of the higher education community, both from Estonia and abroad: teachers as well as graduate students, trainers of teachers, academic developers, HE administrators, etc. There will be sessions and workshops conducted by internationally recognized teachers and educators as well as opportunities to present in various formats: Paper Presentations; Symposia; Poster Sessions; and Workshops. The conference is held in English.

 

Topics of the conference

  • Cooperation in learning and teaching

  • The student as a learner

  • Field-specific differences in learning and teaching - comparison between fields

  • Innovations in teaching

  • Learning environment - from e-learning to the classroom - back to real life

  • Supervision/supervising students

  • Multicultural classroom

  • Student engagement

  • Other topics

 

Deadlines

Submission of abstracts: 15 October 2017

Acceptance notification: 7 November 2017

Registration: 1 September 2017 – 7 January 2018

Accommodation booking: 21 December 2017

Please note that the Conference Secretariat manages abstracts, registration and accommodation bookings. For these activities, you will be redirected to a secure website managed by the Secretariat.

 
Proceedings

Selected presentations will be invited to publish in the conference proceedings. A book on learning-centered teaching in higher education is planned to publish in the University of Tartu Press. The book will be open-access. Projected publication date is spring 2019.