Koduleht ja/või kampaanialeht

Ülevaade

Koduleht (kodulehekülg, veebileht) on organisatsiooni visiitkaart internetis. See on enamasti esmane ja keskne allikas, mis organisatsioonist veebiruumis kuvandi loob. Hästi teostatud kodulehekülg annab huvilistele ja potentsiaalsetele klientidele ühelt poolt vajalikku informatsiooni organisatsiooniga suhtlemiseks ning teisalt loob (esma)mulje usaldusväärsusest, kvaliteedist ning suhtumisest.

„Kodulehekülg on tänapäeval organisatsioonile ja/või kaubamärgile peaaegu kohustuslik - eriti noorema põlvkonna puhul esineb suhtumist „kui sind ei ole internetis, ei ole sind olemas". Igal juhul lisab kodulehekülg - eriti kui see on hästi teostatud - usaldusväärsust ning garanteerib, et suurem hulk huvilisi ja potentsiaalseid kliente leiab tee organisatsiooni ning selle toodete-teenuste juurde." (Tammert 2010: 24)

Ettevõtte n-ö visiitkaardi ja keskse infoallikana tarbijatele on kodulehe tähtsus integreeritud turunduskommunikatsiooni seisukohast ääretult oluline. Pea iga online- ja ka offline-turunduskampaania viitab tänapäeval ühes või teises formaadis organisatsiooni kodulehele. Tihti on selleks kas või väikeses kirjas veebiaadress reklaami alaservas. Ent kui kampaania käigus kodulehele jõudnud tarbija leiab sealt eest puuduliku või halvasti koostatud veebilehekülje, võib see nullida kogu ülejäänud (kuluka) kampaania võimaliku efekti. Seega võiks ükskõik millisesse kanalisse planeeritud turunduskampaania ettevalmistamine alata organisatsiooni kodulehe kontrollimisest nn tarbijavaates: kuidas näeb kodulehele sattunud (potentsiaalne) klient meie ettevõtet või üritust.

Kampaanialeht on spetsiaalselt turunduskommunikatsioonikampaania jaoks loodud kodulehe alaleht või täiesti uus veebileht, mis on kampaania landing page e maandumislehekülg, s.o lehekülg, kuhu suunatakse kas mõnes teises keskkonnas asuvalt ribareklaamilt või nt mobiilses seadmes olevast rakendusest. Kampaanialeht võib olla informatiivne või soovitud tegevust toetav (nt kampaaniakoodi registreerimine, ostutehing vm).

Planeerides organisatsiooni infokanaleid erinevatele sihtrühmadele Eestis, Euroopas või mujal maailmas, tasub kursis olla ka vastavate riikide internetistatistikaga.

Ülevaate erinevatest interneti statistilistest näitajatest maailmas annab veebileht http://www.internetworldstats.com/stats4.htm#europe

Allikas: Internet World Stats ... 2017. (URLi kasutatud märts 2017).

Rakendusvõimalused

Tähtsaimad märksõnad kodulehe valmistamisel:

 • kasutusmugavus (usability): 
  koduleht peab olema informatiivne, loogiliselt navigeeritav ning mugav kasutada;
 • sisu (tekst, pildid jm): 
  veebilehe sisul on aina tähtsam roll, seda nii tarbijate (valikute paljususes on kodulehel vaid väga lühike aeg ennast tõestada usaldusväärse ja informatiivse kanalina) kui ka tehniliselt poolelt (Google'i algoritmide arendamine suurendab pidevalt sisu osatähtsust valemis ning määrab seeläbi ka lehe positsiooni otsimootorites);
 • skaleeritavus (scalability) ehk mobiilsetes seadmetes kasutamiseks sobilik formaat kodulehest. 
  Kuna aina enam kasutajaid jõuab veebilehele mobiilse seadme kaudu, mille ekraani mõõtmed on piiratud ning ekraan puutetundlik, on oluline luua kodulehe täiendav, nutitelefonidele optimeeritud rakendus;
 • otsimootoritele optimeeritud tekstiloome (SEO copywriting), mis tähendab, et juba kodulehe tekste luues tuleks lisaks tulevasele kodulehe kasutajale (tarbijasihtrühmale) mõelda ka sellele, kuidas näeb kodulehe tekst välja otsimootori robotitele (teksti liigendamine, oluliste märksõnade olemasolu tekstis jne). Sõltuvalt ettevõtte tegevusvaldkonnast, brändi tugevusest ja konkurentsisituatsioonist võib otsimootorite kaudu jõuda kodulehele enamik kodulehe külastajaid ja/või kliente (vt ka ptk „Otsimootorite optimeerimine ja otsimootoriturundus").
iDevice ikoon NÄIDE

Võrreldes uudisteportaali Delfi veebilehte www.delfi.ee ja Delfi mobiilset veebilehte m.delfi.ee, ilmneb, et info veebilehtedel on analoogne, ent lehtede ülesehitus ja formaat erinevad vastavalt lugemiseks kasutatava seadme eripärale.

iDevice ikoon VASTA KÜSIMUSTELE!
 • Miks on integreeritud turunduskommunikatsiooni seisukohast oluline, et ettevõttel oleks korralikult läbimõeldud ja hea teostusega koduleht?
 • Loetlege vähemalt kolm tähtsamat aspekti, mida kodulehe planeerimisel ja valmistamisel silmas pidada.
 • Võrrelge lehekülgi www.delfi.ee ja m.delfi.ee ning loetlege erinevusi. Selgitage, miks on need erinevused vajalikud.
back forward