2. Kokkuvõte

Veebipõhiste kanalite kasutamisel turunduskommunikatsioonis tuleb arvestada kanalite suurt omavahelise integreerituse astet. Ühelt kanalilt saab vaid paari hiireklõpsuga liikuda järgmisele ning sageli jõuab tarbija nii kampaania aluseks olnud kanalist hoopis mõnda teise, ettevõttega seotud või ettevõtet puudutavasse kanalisse. Kui ettevõtte kommunikatsioon erinevates veebipõhistes kanalites ei ole ühtlustatud või annab vastakaid signaale, võib see omakorda rikkuda nii ühes kanalis korraldatud kampaania kui ka kahjustada ettevõtte üldist kuvandit tarbija silmis. Nt kui Facebookis toimub ettevõtte fännilehel kampaania „Oleme teatud valdkonna eksperdid", ent ettevõtte kodulehelt on raske isegi kontaktinfot leida, siis ilmselt vähendab see kampaania efekti ning võib halvemal juhul esile kutsuda ka tarbijate negatiivset vastukaja (mida on eriti lihtne väljendada sotsiaalmeedias).

Teisalt on sama oluline olla kursis ka infoga teistes, ettevõttega otseselt mitte seotud kanalites. See annab võimaluse kiirelt erinevatele sõnumitele reageerida ning seeläbi vähendada või ära hoida võimalikku mainekahju. Samuti pakub tagasiside pidev jälgimine võimaluse täiustada ja arendada ettevõtte tooteid ja teenuseid.

Tammert (2010: 71) võtab e-turunduse seire kokku alljärgnevalt:
„Positiivseid kommentaare saab kasutada oma töötajate innustamiseks, negatiivne kommentaar on sageli suurepärane võimalus taastada või luua head suhted (aga et seda võimalust kasutada, ongi vaja teada saada, et see kommentaar kuskil internetiavarustes on, ja professionaalselt enda ja organisatsiooni nime alt reageerida), aga ka koht, kus järele mõelda, kas organisatsiooni tooteid või teenuseid saaks kuidagi paremaks ja kasutajasõbralikumaks muuta."

Lihtsaim viis infovoo monitoorimiseks erinevates veebipõhistes kanalites on kasutada mõnd vastavat programmi või veebirakendust, nt Google Alerts võimaldab tellida regulaarseid ülevaateid veebimaterjalidest, milles esinevad tellija määratud märksõnad. Põhjalikemateks analüüsideks on aga võimalik vastav regulaarne monitooring tellida mõnelt agentuurilt (nt ETA Monitooring).

back forward