1. Turunduskommunikatsioon veebipõhistes (online-) kanalites

Igapäevase infovoo üha suureneva digitaliseerumisega on ka turunduskommunikatsioon veebipõhistes kanalites või ka nn e-turundus tõusnud üheks tähtsaimaks osaks kogu organisatsiooni turunduskommunikatsiooniprotsessist ning oluline on olla kursis e-turunduse baasteadmiste ja arengutega.

Kuna 2010. aastal on Tartu Ülikooli ajakirjanduse ja kommunikatsiooni instituudis (AKI) koostatud magistritööna e-turunduse õppevahend (Tammert 2010), mis annab põhjaliku ülevaate online-meedia kanalitest, on käesoleva õpiobjekti üheks aluseks võetud samuti nimetatud magistritöö. Tammerti tööst on antud juhul võetud peamiste veebipõhiste kanalite üldiseloomustused, mida käesolevas materjalis on täiendatud, silmas pidades arenguid turunduskommunikatsioonis.

Soovitusliku kirjandusena ning detailsema huvi korral mõne kanali spetsiifika vastu on soovitatav lugeda nimetatud Tammerti tööd (http://hdl.handle.net/10062/15366, lk 22-73).

Peamiste online-turunduskommunikatsioonikanalite ja tegevustena võib Tammerti (2010) põhjal loetleda alljärgnevaid: kodu- ja kampaanialeht, uudiskiri ja meiliturundus, Wikipedia, blogi, foorum, mikroblogi e Twitter, sotsiaalvõrgustikud, fotode jagamise keskkonnad, videoklippide jagamise keskkonnad, ribareklaamid ja vidinad (widget) ning otsimootorite optimeerimine.

Allpool on nimetatud vormid ja kanalid avatud põhjalikumalt peatükkide kaupa.

back forward