Kordamiseks 2

Vaata tunni videosalvestust. Tegemist on emakeele tunniga 7. klassis. Püüa Gagné õppeühiku mudelist lähtudes leida üles erinevad tunnietapid.

http://www.uttv.ee/naita?id=18215

back forward