1. Näidistunni analüüs I

  1. Loe läbi tuntumaid õpetamise ja õppetunni mudeleid käsitlev tekst.
  2. Loe läbi Gagné õppeühiku mudelit käsitlev tekst.
  3. Vaata üle tunnietappe iseloomustavad videolõigud (näited). Kas leidsid üles samad tunnisündmused?
  4. Tee läbi kordamisülesanded.
  5. Vaata katkendeid 7. klassi emakeeletunni salvestusest. Leia salvestusest erinevad tunnietapid (Gagné õppeühiku mudeli järgi).
  6. Tekkinud küsimused ja kommentaarid postita e-kursuse foorumisse.
back forward