Tähtsad kuupäevad 1. semestril

Õppeainetele registreerumise tähtaeg esmakursuslastele

17. september 2018

Õppeainetele registreeringute tühistamise tähtaeg

kahe nädala jooksul alates esimese kontaktõppe toimumisest või ainekavas määratud tähtaja jooksul, mis on vähemalt 10% kontaktõppest

Ajateenistusse asumise kalendriaasta valik tuleb noormeestel Kaitseressursside Ametile teatada hiljemalt keskhariduse omandamise aasta

Arstiteaduse õppekavale õppima asudes on võimalik saada vabastust ajateenistusest kogu õpingute ajaks. Selleks tuleb Kaitseressursside Ametile esitada kirjalik taotlus

15. septembriks30 päeva jooksul immatrikuleerimisest arvates

 

Õppekulude hüvitamisest vabastuse taotlemise tähtaeg

15. september (kevadsemestril 15. veebruar)

Erivajadustega üliõpilase stipendiumi taotlemise tähtaeg

22. september (kevadsemestril 20. veebruar)

Erialastipendiumi taotluse esitamise tähtaeg

30. september (kevadsemestril 28. veebruar)

Tulemusstipendiumi taotluse esitamise tähtaeg

30. september (esmakursuslane ei saa), (kevadsemestril 28. veebruar)

Vajaduspõhise õppetoetuse taotluse esitamise tähtaeg

esitada saab terve semestri vältel, makstakse alates taotluse esitamise kuust

Vajaduspõhise eritoetuse taotluse esitamise tähtaeg

esitada saab terve semestri vältel, makstakse alates taotluse esitamise kuust

Asenduskodulaste kõrgharidusstipendiumi taotlemise tähtaeg

25. oktoober

Õppetasu maksetähtpäev (maksekohustusega üliõpilastele)  

20. oktoober (kevadsemestril 20. märts)

Mis kuupäevast alates loetakse sügissemester õpitud semestriks?

alates 12. november 2018

Kevadsemestri õppeainetele registreerumise algus

15. detsember

Esmakursuslastele bakalaureuseõppe peaeriala moodulite ja teiste õppeastmete moodulite valimise tähtaeg (kui on valitavaid mooduleid)

3. veebruar 2019

Kevadsemestri õppeainetele registreerumise tähtaeg

10. veebruar 2019

VÕTA taotluse esitamise tähtaeg

Saab esitada jooksvalt, aga tulemus läheb arvesse sellesse semestrisse, millal tehti VÕTA otsus (VÕTA komisjonil on otsuse tegemiseks 30 päeva). Õppeplaani alusel VÕTA korral kantakse tulemus õpitulemuste esitamise semestrisse.

Enda kontaktandmete kontrollimise ja vajadusel uuendamise tähtaeg ÕISis

kontaktid peavad ajakohased olema kogu aeg ja üliõpilase enda vastutus on see tagada

Millal saan infot õppekorralduse, stipendiumide, välismaal õppimise, koolituste ja praktika- ning tööpakkumiste kohta?

alates õppeaasta algusest esmaspäeviti üliõpilaste infokirja kaudu